Επισκευή βάση οθόνης

Σπασμένος βραχίονας, βάση ή ραγισμένο σώμα (πλαστικό) συνήθως παρουσιάζεται μετά από πτώση του laptop σας. Επισκευάζεται ή αντικαθιστάται κατά περίπτωση. Από 30€

More Info