Αντικατάσταση Inverter Οθόνης

Ο inverter δίνει φωτεινότητα στην οθόνη. Το σύμπτωμα βλάβης όταν υπάρχει πρόβλημα στον inverter να εμφανίζεται πολύ αμυδρά και με χαμηλή φωτεινότητα η εικόνα. Η αντικατάσταση είναι μια διαδικασία που δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Πολλές φορές επιδιορθώνεται και ο υπάρχον inverter με μικρότερο κόστος. Από 25€ έως 35€

More Info