Καμμένη κάρτα γραφικών

Ένα πολύ συχνό πρόβλημα είναι αυτό της καμμένης κάρτας γραφικών που βρίσκεται πάνω στη μητρική πλακέτα ή σε επιπρόσθετη κάρτα. Το πρόβλημα δημιουργείται από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού στον ανεμιστήρα του laptop. Η επιδιώρθωση γίνεται με την μέθοδο του reflow ή του reballing. Το ποσοστό επιτυχείας πλησιάζει το 90% και συνοδεύεται απο εγγύηση.

Από 50€ έως 70€

Posted in Laptop.